Belgische bedrijfsleiders schatten kost van simpele cyberattack al vlug tienduizenden euro’s te laag in

Internationale expert Hiscox lanceert in ons land een app voor makelaars die de potentiële kosten van een cyberaanval berekent

De financiële kost van een cyberattack wordt door het Belgische bedrijfsleven nog zwaar onderschat. En dit terwijl ze erg frequent voorkomen en vaak erg veel schade aanrichten. Kijk maar naar de aanvallen op de vliegtuigbouwer Asco en nu ook de Ieperse weefmachineproducent Picanol.  De meeste bedrijfsleiders geloven dat een hacking of een ransomware aanval hen zo'n 9.000 euro zal kosten, terwijl de gemiddelde schade al vlug oploopt tot 136.000 euro. Om Belgische bedrijfsleiders een beter beeld te geven van de potentiële gevaren van een cyberattack, lanceert de internationale gespecialiseerd cyberverzekeraar Hiscox, een app voor makelaars in ons land die snel en eenvoudig berekent hoeveel een cyberaanval hen kan kosten en welke aanvallen de grootste bedreigingen vormen.

Een cyberaanval treft niet alle bedrijven even hard, maar in veel gevallen ligt de schade hoger dan op het eerste gezicht werd gedacht. Volgens een recente peiling van de cloudsecurity applicatie AppRiver zitten de meeste bedrijfsleiders er veelal enkele tienduizenden euro’s naast. Ze gaan uit van een schadekost onder de 10.000 euro, maar gemiddeld komt die vaak boven de 100.000 euro te liggen.

Dit hangt in de meeste gevallen af van de locatie, de sector en de omzet van het bedrijf dat getroffen is, zo stellen ze bij Hiscox, de verzekeraar die wereldwijd gespecialiseerd is in cyberverzekeringen. Zo kost een cyberaanval aan een klein Belgisch productiebedrijf, zoals een meubelmaker of een textielfabrikant, met een jaarlijkse omzet van om en bij de 500.000 euro in het ergste geval zo’n 133.000 euro. Aangezien dit soort bedrijf voor zijn planning en productie veelal afhankelijk is van IT, zal het grootste deel van de schade te wijten zijn aan het feit dat het bedrijf deels of helemaal stilligt.

Een adviesbureau dat met een gelijkaardige aanslag geconfronteerd wordt, zal daarentegen een pak minder schade oplopen. Ongeveer tot 85.000 euro, simpelweg omdat ze minder afhankelijk zijn van hun intern computersysteem om te kunnen functioneren. 

“Uiteindelijk kan een cyberattack een gigantische put slaan, die een bedrijf liever niet tegenkomt en die de firma in het slechtste geval zelfs in grote moeilijkheden kan brengen. Dat bedrijven toch vaak niet optimaal beschermd zijn, komt vooral door een gebrek aan correcte informatie. De meeste Belgische bedrijven onderschatten hoe frequent cyberaanvallen zich voordoen en wat de hackers ermee willen bereiken. Nogal te vaak wordt gedacht: och, dat zal ons wel niet overkomen.” Jeremy d’Hondt, cyberexpert Hiscox Belgium

Een nieuwe app voor makelaars

Cyberaanvallen komen nochtans steeds vaker voor, ook in ons land. Volgens het recent uitgebrachte Hiscox Cyber Readiness Report 2019 werden in 2018 zeven op de tien Belgische bedrijven ermee geconfronteerd, en dikwijls zelfs meer dan eens. In geen enkel westers land lag dit aantal zo hoog. Ondanks de frequentie van cyberaanvallen en de hoogoplopende kosten zijn bedrijven hier vaak onvoldoende tegen gewapend. Ze hebben niet genoeg actieve beveiligingen, hebben hun werknemers onvoldoende opgeleid hoe ze met zo’n bedreiging om moeten gaan, en daarenboven zijn ze hier ook vaak niet tegen verzekerd.

Om bedrijven een beter beeld te geven over hoeveel een cyberaanval hun kan kosten, lanceert Hiscox een gratis app voor alle makelaars, waarmee ze snel en eenvoudig kunnen berekenen hoeveel een “succesvolle” cyberaanval een onderneming maximaal zou kunnen kosten. Na het invoeren van de regio, de sector en de jaarlijkse omzet wordt er een calculatie gemaakt, die een eerste heldere inschatting moet geven van de potentiële kostprijs.

U vindt de app via de volgende link: www.hiscox.be/cyber-exposure-calculator

“De meeste organisaties hebben heel wat data in huis en hebben dat ook nodig om goed te kunnen functioneren. Aangezien hackers steeds gesofisticeerder tewerk gaan en de aanvallen almaar doelgerichter zijn, is het belangrijk dat elk bedrijf volledig begrijpt aan welke risico’s hij blootgesteld is. Precies daarom hebben we dan ook een app ontwikkeld, die het gissen kan verminderen en waarmee makelaars bedrijven gewaar kunnen maken van de potentiële financiële impact van een cyberaanval.” Jeremy d’Hondt, cyberexpert Hiscox Belgium

Gevoelige plek

Opvallend: de app geeft niet zomaar een bedrag, maar zal de schade per categorie berekenen. Zo wordt er gekeken naar hoeveel men zal moeten betalen voor de opgelopen werkonderbreking, de vrijgekomen data, de financiële verliezen en de immateriële schade. Ondernemingen die meer details geven over de veiligheidsmaatregelen die ze reeds getroffen hebben om een attack te vermijden, kunnen zelfs een nog nauwkeurigere raming krijgen. 

Naast de geraamde maximale kosten toont de toepassing trouwens ook welk type cyberaanvallen de grootste bedreiging vormen voor elk bedrijf.

“Elke sector, elk bedrijf heeft z’n eigen gevoelige plek. Opzet is dat bedrijven die beter leren kennen. Zo kan je als bedrijf te maken krijgen met activisten of vandalen die de onderneming willen pesten door de website plat te leggen. Maar evenzeer zijn er criminelen die gevoelige data willen verkrijgen om daarna een spel van chantage te spelen. Elke bedrijfsleider moet weten wat voor hem of haar de grootste bedreiging kan zijn, zodat men erop kan anticiperen.” Jeremy d’Hondt, cyberexpert Hiscox Belgium

https://www.hiscox.nl/nl-nl/cyber-exposure-calculator/

Jeremy D'hondt

Sales and Development Underwriter Professional Indemnity and Cyber Risk, Hiscox Belgium

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Hiscox

Hiscox is een internationale nicheverzekeraar, genoteerd op de London Stock Exchange. Hiscox heeft o.a. vestigingen in België, , Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Voor meer info: www.hiscox.be

Contact

Bourgetlaan 42 B8 Building Airport B-1130 Brussel

+32 (0)2 788 26 00

www.hiscox.be