17 keer méér verzekeringsclaims voor cybercrime dan paar jaren geleden

Internationale verzekeraar Hiscox gaat Belgische bedrijven preventief helpen bij het trainen van personeel

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Vandaag zijn bij benadering tussen 10 en 20 procent van de Belgische ondernemingen verzekerd tegen cybercrime. En hun aantal neemt stilaan toe. Niet toevallig ligt het aantal schadeclaims van ondernemers die in 2018 met cybercriminaliteit te maken kregen 17 keer hoger dan amper vijf jaar geleden.

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Verwacht wordt dat de komende acht jaar ongeveer tien keer meer bedrijven zich zullen verzekeren tegen cybercrime dan vandaag het geval is. Dat blijkt uit een marktonderzoek van de beursgenoteerde verzekeraar Hiscox, die gespecialiseerd is in verzekeringen tegen cybercrime en volop actief is op de Belgische markt. Vorig jaar behandelde de verzekeringsmaatschappij ongeveer 1.000 cyberclaims.

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Bij meer dan twee derde van alle claims - om precies te zijn bij 67 procent - ligt een menselijke fout aan de basis van de cybercrime. Als één van de eerste in ons land start Hiscox daarom met preventieve online trainingen bij bedrijven om het risico op een cyberincident fors te verlagen.

De kans dat je computer gehackt wordt, is vandaag vele malen groter dan de kans dat er in je huis of kantoor wordt ingebroken. Meer nog: cybercriminaliteit is de snelst groeiende categorie van misdrijven. Toch hebben de meeste bedrijven en particulieren een verzekering tegen inbraak en diefstal, maar zijn vandaag nog maar weinigen verzekerd tegen cyberaanvallen, de kwalijke gevolgen van phishing, of tegen ransomware, de grootste groep van schadeclaims. Reden: nog al te vaak denken we ‘dat zal ons niet overkomen’, zo blijkt uit het cyberclaim report van verzekeraar Hiscox.

Sinds 2013 is het aantal vorderingen dat binnenliep voor cybercrime echter met gemiddeld meer dan 1.700 procent gestegen, aldus verzekeraar Hiscox. Dat is zeker zo op Europees niveau, maar ook in België zien ze de cijfers op eenzelfde niveau stijgen.

Belgische ondernemingen verzekeren zich dan ook in toenemende mate tegen cybercrime, zo stellen ze als gespecialiseerde verzekeraar bij Hiscox vast. Vandaag zijn bij benadering 10 tot 20 procent van alle bedrijven in België verzekerd tegen cybercrime, wat al meer is dan een paar jaar geleden maar in verhouding nog altijd niet bijster veel is.

“Het aantal bedrijven dat in België verzekerd is tegen cybercrime ligt nog altijd vrij laag. Of in elk geval toch nog te laag. Maar we stellen wel vast dat almaar meer bedrijven, zowel grote als kleine, veel meer cyberbedreigingen dan vijf jaar geleden ervaren. Dat is geen toeval: bedrijven beschikken over meer data dan ooit tevoren en vaak behoren ze toe aan hun klanten en/ of leveranciers. Een cyberincident kan dan ook tot financieel grote gevolgen leiden, en dan zwijgen we nog over de reputatieschade.” Jeremy D’Hondt, Sales and Development Underwriter Cyber Risk

Menselijke fouten

In tweederde van de gevallen (67% van alle claims) blijkt echter een menselijke vergissing de deur te openen voor de cybercriminelen. Werknemers klikken onbedachtzaam op schadelijke e-mails, bezoeken schadelijke websites vanop de werkplek of – vaak nog erger – verliezen laptops en smartphones.

Bij bijna één vierde van de schadeclaims gaat het volgens het marktonderzoek van Hiscox dan ook om ransomware: criminelen vergrendelen documenten of opslag en ontgrendelen deze pas na betaling. Bij nog eens de helft van de gevallen is betaalfraude of phishing de oorzaak van alle ellende. Ook cryptojacking zit in de lift: criminelen plaatsen software op computers zonder dat de eigenaars of bedrijven zich hiervan bewust zijn en gebruiken de ongebruikte processorkracht van deze computers om cryptomunten te ontginnen. Lucratiever en makkelijk op poten te zetten voor de criminelen, maar bijzonder schadelijk voor de slachtoffers.

“Verschillende recente georganiseerde cyberaanvallen maken duidelijk dat cybercriminaliteit de plaag van de 21ste eeuw dreigt te worden. Bedrijven zijn bij de eerste die dit beginnen in te zien en beseffen almaar vaker dat ze moeten ingrijpen. We verwachten dan ook dat de markt voor cyberverzekeringen de komende jaren zal vertienvoudigen, van ongeveer €2,7 miljard vandaag tot ruim €30,7 miljard tegen 2027.” Jeremy D’Hondt, Sales and Development Underwriter Cyber Risk

Menselijke firewall 

De achilleshiel van heel wat bedrijven, als het over cybercrime gaat, is het personeel. Fouten van medewerkers vormen een groot risico. Als één van de eerste verzekeraars in België rolt Hiscox daarom de CyberClear Academy uit, een opleidingsprogramma om bedrijven preventief te helpen bij het trainen van hun medewerkers.

“We leren het personeel hoe ze persoonlijke informatie beter kunnen beschermen, hoe ze pogingen tot phishing kunnen ondermijnen, hoe ze hun wachtwoorden beter kunnen beveiligen, enz. Door werknemers op te leiden, bouw je als het ware een menselijke firewall. Zo’n 53 procent van de bedrijven die al eens met cybercrime te maken hebben gehad, zijn van plan om meer te investeren in dit soort trainingen voor hun medewerkers. En terecht.” Jeremy D’Hondt, Sales and Development Underwriter Cyber Risk

Interessant detail: de trainingsmodules waarmee Hiscox nu naar bedrijven trekt, werden afgetoetst en gecertificeerd door de Britse inlichtingendienst. ​ De komende maanden en jaar wil het bedrijf enkele honderden bedrijven in ons land klaarstomen tegen cybercrime.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Hiscox

Hiscox is een internationale nicheverzekeraar, genoteerd op de London Stock Exchange. Hiscox heeft o.a. vestigingen in België, , Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Voor meer info: www.hiscox.be

Contact

Bourgetlaan 42 B8 Building Airport B-1130 Brussel

+32 (0)2 788 26 00

www.hiscox.be